Offline reklamné nástroje predstavujú široké spektrum komunikačných možností na našom trhu. Napriek aktuálnemu trendu online marketingu určite netreba zabúdať aj na offline media typy. Práve tie môžu tvoriť dôležitú súčasť správne nastavenej stratégie, ktorá vám prinesie želané výsledky. Prostredníctvom tradičných media typov vám navrhneme originálne riešenia na mieru. Vieme poňať aj tradičné médiá netradičným spôsobom.

Televízia

Televízna reklama je ideálnym riešením,  ak potrebujete zlepšiť imidž a poznateľnosť vašej značky, alebo podporiť predaj svojich produktov. Televízia je rýchle a cenovo efektívne riešenie, ako osloviť širšiu cieľovú skupinu.

OOH

Ak potrebujete kampaň lokalizovať alebo naopak získať celoplošné pokrytie, dostať sa bližšie k bodu nákupu svojich produktov alebo zaujať netradičným riešením, s týmto typom reklamy máme dlhoročné skúsenosti a pomôžeme vám podporiť váš komunikačný cieľ.

Rádio

Zrealizujte svoju reklamnú kampaň rýchlo, cenovo výhodne a popri tom zasiahnite širokú časť populácie alebo naopak, môžete cieliť na špecifickejšiu cieľovú skupinu či región. Reklama v rádiu vám dokáže pomôcť efektívne plniť ciele pre rôzne typy kampaní.

Print

Veľké, prémiové a zásahové formáty s vysokou čítanosťou, špecifické spolupráce, partnerstvá sú stále efektívne a obľúbené u širokej cieľovej skupiny. Spolupracujeme so všetkými veľkými slovenskými vydavateľstvami.

Kino

Odprezentujte kreatívne svoju značku priamo svojej cieľovej skupine a spojte ju s príjemným zážitkom a relaxom v prostredí kina.

Pri práci nám pomáhajú dáta z

Kontakt

Mlynské Luhy 2930
821 05 Bratislava

Slovenská Republika

+421 2 5920 7611

Sme členom asociácie mediálnych agentúr

logo google partner & IAB Slovakia