BMW
FORCE YOUR BOSS

Prečítajte si viac

Imidžová kampaň spojená so súťažou, zameraná na zasiahnutie atraktívnej business cieľovej skupiny.

Súťaž „Pracuj pre radosť“ prebiehala v spolupráci s najpočúvanejším rádiom na Slovensku s cieľom osloviť zaujímavú cieľovú skupinu – šéfov spoločností, pracovníkov na vyšších funkciách, dostať BMW do ich povedomia a získať databázu kontaktov.

Navrhli sme súťaž v rádiu o 5 vozidiel BMW na 5 mesiacov s atraktívnou mechanikou. Hľadala sa spoločnosť, kde je nielen radosť pracovať, ale aj radosť súťažiť. Stačilo vytvoriť s kolegami súťažný tím, splniť niekoľko vzrušujúcich úloh počas troch týždňov, prejaviť tímového ducha a vyhrať nové BMW 1. Dosiahli sme silné nasadenie kampane formou upútaviek, sponzorských odkazov a živých vstupov v rádiu, ako aj silné promo okolo súťaže prostredníctvom printov, online, rádia a sociálnych sietí.

Výsledkom bola interakcia a zatiahnutie cieľovej skupiny do projektu, ako aj vynikajúca nadhodnota formou mediálnej podpory súťaže samotného rádia v minimálnej hodnote 44 000 €. Do súťaže sa zapojilo až 80 tímov. Spoločnosť BMW získala zaujímavú databázu kontaktov, ktorú môže využívať pri ďalších kampaniach. 

KNAUF INSULATION
HRAJ SO SMARTWALL A VYHRAJ SMARTFÓN

Prečítajte si viac

Predstavenie a podpora predaja nového produktu spoločnosti Knauf Insulation – fasádna minerálna doska so špeciálnou povrchovou úpravou SMARTwall.
Úlohou bolo posilniť známosť a pozitívne povedomie o značke Knauf Insulation, zaujať cieľovú skupinu v širokej konkurencii prostredníctvom atraktívnej súťaže a motivovať  na kúpu nového produktu fasádnej minerálnej dosky SMARTwall.

Realizovali sme SMS súťaž o smartfóny pre zákazníkov, ktorí nakúpili produkt spoločnosti Knauf Insulation – fasádnu minerálnu dosku SMARTwall so špeciálnou povrchovou úpravou. Spojili sme značku Knauf Insulation s obľúbeným TV programom Nové bývanie s vysokou afinitou na cieľovú skupinu.

Celú kampaň sme realizovali počas vrcholu stavebnej sezóny. Hlavnou myšlienkou kampane bola súťaž o smartfóny. Súťaž bola komunikovaná prostredníctvom televíznych upútaviek, spotov a rozmanitej komunikácie v online priestore. Hlavným partnerom kampane bolo Nové bývanie.

Úspešným výsledkom bola podpora predaja produktov.

BRAMAC
NAJŽIADANEJŠIA STRECHA NA SLOVENSKU

Prečítajte si viac

Našou hlavnou výzvou bolo odkomunikovať cieľovej skupine nový kreatívny koncept – „klobúky“, ktorý bol založený na prirovnaní klobúka ako módneho doplnku a ochrany hlavy. Zároveň klobúk reprezentuje strechu domu, ktorá chráni ľudí pred vrtkavým počasím. Koncept je tvarovateľný prostredníctvom štylizácie rôznych typov klobúkov, čiapok či šatiek, ktoré reprezentujú jednotlivé strešné krytiny Bramac. Odpromovanie nového kreatívneho konceptu prebehlo prostredníctvom TV spotovej kampane s podporou outdooru, kde ešte viac vyniklo špecifikum kreatívy. Netradičný outdoor s nadstavbou prekvapuje a láka nielen zákazníkov, ale i konkurenciu svojou inovatívnosťou.

Cieľom našej outdoorovej kampane bolo odlíšiť sa od konkurencie a upriamiť pozornosť na nový kreatívny koncept – klobúk ako strecha. Navrhli sme na komunikáciu 2D bigboardy vo vybraných troch slovenských mestách na viditeľných a frekventovaných miestach, kde nadstavba zdôrazňovala práve spomínaný klobúk.

Výsledkom bola výborná kombinácia predstavenia novej kreatívy cez inovatívne využitie OOH média, ktorá mala za následok pozitívny ohlas širokého publika.

Kontakt

Mlynské Luhy 2930
821 05 Bratislava

Slovenská Republika

+421 2 5920 7611

Sme členom asociácie mediálnych agentúr

logo google partner & IAB Slovakia